آغاز بازسازی و مرمت پارك پلیس واقع در اطلس غربی

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد ؛ سیامک علیجانی، ،مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ملارد با اشاره به وضعیت نامناسب پارک پلیس اظهار داشت: در اجرای برنامه های سال 1394 عملیات اجرایی احیاء و بازسازی پارک پلیس واقع در سرآسیاب خیابان اطلس غربی آغاز شد .علیجانی از آغاز عملیات اجرایی پروژه بازسازی پارک پلیس به متراژ تقریبی 3550 مترمربع خبر داد که شامل برداشت چمن های ازبین رفته و نخاله برداری - احداث معابر جدید و ترمیم معابر به متراژ 600 مترمربع - کاشت 2000 گلدان گل دائمی - احداث یک دستگاه سرویس بهداشتی 4 چشمه - احداث و تجهیز زمین بازی کودکان به متراژ200 مترمربع- ترمیم و ایجاد سیستم روشنایی به تعداد 2 پایه بلند 4 شعله در دستورکار قرار گرفت.در ادامه علیجانی با تاکید بر حفظ و نگهداری از فضاهاي سبز و جلوگیری از تخریب این اماکن افزود: مرمت، بهسازی و بازپیرایی فضای سبز و پارکهای سطح شهر جز اولویتهای برنامه های آتی این سازمان میباشد. ایشان با اشاره به این مطلب که منطقه سراسیاب با توجه به تراکم جمعیت و کمبود عرصه جهت احداث پارک های بیشتر از جمله مناطقی است که ساکنین آن منطقه از کمبود فضاهای سبز رنج میبرند همچنیین ارتقاء فضای سبز و احداث پارک و مکانهای تفریحی در آن ضروری است و تمامی شهروندان میبایست در حفظ و نگهداری پارکها اهتمام ورزند، لذا بر خود واجب میدانیم با توجه به بضاعت اندک هر چند در خور این مردم فهیم نیست تلاش کنیم تا با بازسازی و حفظ و نگهداری پارکها و ایجاد فضایی مناسب جهت تفریح سالم همه اقشار ، موجبات شادی شهروندان سراسیابی را مهیا کنیم. وی در پایان عنوان کرد: تامین نیازهای به حق شهروندان و جلب رضایت آنها در زمینه ایجاد فضای سبز، پارکهای محله ای همچنین حفظ و نگهداری و تجهیز پارکها به وسایل تفریحی و ورزشی از دیگر اهداف اجرایی این سازمان می باشد. و امید است با استعانت از پرورگار و سعی و کوشش هرچه بیشتر پرسنل این سازمان بتوانیم در جهت خدمات رسانی مطلوبتر و ایجاد فضای سالم شهری گامی اساسی برداریم.

19 خرداد 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد ؛ سیامک علیجانی، ،مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ملارد با اشاره به وضعیت نامناسب پارک پلیس اظهار داشت: در اجرای برنامه های سال 1394 عملیات اجرایی احیاء و بازسازی پارک پلیس واقع در سرآسیاب خیابان اطلس غربی آغاز شد .علیجانی از آغاز عملیات اجرایی پروژه بازسازی پارک پلیس به متراژ تقریبی 3550 مترمربع خبر داد که شامل برداشت چمن های ازبین رفته و نخاله برداری - احداث معابر جدید و ترمیم معابر به متراژ 600 مترمربع - کاشت 2000 گلدان گل دائمی - احداث یک دستگاه سرویس بهداشتی 4 چشمه - احداث و تجهیز زمین بازی کودکان به متراژ200 مترمربع- ترمیم و ایجاد سیستم روشنایی به تعداد 2 پایه بلند 4 شعله در دستورکار قرار گرفت.در ادامه علیجانی با تاکید بر حفظ و نگهداری از فضاهاي سبز و جلوگیری از تخریب این اماکن افزود: مرمت، بهسازی و بازپیرایی فضای سبز و پارکهای سطح شهر جز اولویتهای برنامه های آتی این سازمان میباشد. ایشان با اشاره به این مطلب که منطقه سراسیاب با توجه به تراکم جمعیت و کمبود عرصه جهت احداث پارک های بیشتر از جمله مناطقی است که ساکنین آن منطقه از کمبود فضاهای سبز رنج میبرند همچنیین ارتقاء فضای سبز و احداث پارک و مکانهای تفریحی در آن ضروری است و تمامی شهروندان میبایست در حفظ و نگهداری پارکها اهتمام ورزند، لذا بر خود واجب میدانیم با توجه به بضاعت اندک هر چند در خور این مردم فهیم نیست تلاش کنیم تا با بازسازی و حفظ و نگهداری پارکها و ایجاد فضایی مناسب جهت تفریح سالم همه اقشار ، موجبات شادی شهروندان سراسیابی را مهیا کنیم. وی در پایان عنوان کرد: تامین نیازهای به حق شهروندان و جلب رضایت آنها در زمینه ایجاد فضای سبز، پارکهای محله ای همچنین حفظ و نگهداری و تجهیز پارکها به وسایل تفریحی و ورزشی از دیگر اهداف اجرایی این سازمان می باشد. و امید است با استعانت از پرورگار و سعی و کوشش هرچه بیشتر پرسنل این سازمان بتوانیم در جهت خدمات رسانی مطلوبتر و ایجاد فضای سالم شهری گامی اساسی برداریم.