برگزاری کارگاه آموزشی بلوغ

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد کارگاه آموزشی بلوغ به همت اداره روابط عمومی شهرداری ملارد  و معاونت پیشگیری بهزیستی شهرستان ملارد و موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور در روز چهارشنبه مورخ 20/03/94 در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد برگزار گردید. در این مراسم با حضور تعدادی از کارکنان شهرداری ملارد و مددجویان اداره بهزیستی حضور یافتند. مدرس کارگاه (آیدا رمضانی کارشناس ارشد مشاوره ) طی مباحثی مراحل بلوغ ، عوامل موثر در ارتباط والدین با فرزندان نوجوان ، باید و نبایدهای رفتاری در سنین بحرانی فرزندان ، بازخورد و پیامد رفتارهای نامناسب در طی دوره بلوغ و ... را مطرح نمود. در پایان کارگاه بخش عملی برخورد والدین براساس مطالب مطرح شده توسط حاضرین در دو دیدگاه مثبت و منفی برگزار گردید. این کارگاه با هدف اینکه فرزندان خود را در دوران بلوغ تنها نگذاریم به عنوان اولین دوره آموزشی برگزار و طرح مبانی اساسی و رفتاری به جلسات بعدی موکول گردید.

 

23 خرداد 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد کارگاه آموزشی بلوغ به همت اداره روابط عمومی شهرداری ملارد  و معاونت پیشگیری بهزیستی شهرستان ملارد و موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور در روز چهارشنبه مورخ 20/03/94 در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد برگزار گردید. در این مراسم با حضور تعدادی از کارکنان شهرداری ملارد و مددجویان اداره بهزیستی حضور یافتند. مدرس کارگاه (آیدا رمضانی کارشناس ارشد مشاوره ) طی مباحثی مراحل بلوغ ، عوامل موثر در ارتباط والدین با فرزندان نوجوان ، باید و نبایدهای رفتاری در سنین بحرانی فرزندان ، بازخورد و پیامد رفتارهای نامناسب در طی دوره بلوغ و ... را مطرح نمود. در پایان کارگاه بخش عملی برخورد والدین براساس مطالب مطرح شده توسط حاضرین در دو دیدگاه مثبت و منفی برگزار گردید. این کارگاه با هدف اینکه فرزندان خود را در دوران بلوغ تنها نگذاریم به عنوان اولین دوره آموزشی برگزار و طرح مبانی اساسی و رفتاری به جلسات بعدی موکول گردید.