مشهد مقدس پاداش معنوی زوجهای جوان شهرداری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد اعزام اولین گروه زوجهای جوان شهرداری ملارد که در سال گذشته (از میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) تا میلاد با سعاد حضرت علی (ع) ) اقدام به سنت حسنه ازدواج نوده بودند پس از طی مراحل ثبت نام و ارسال مدارک مد نظر ، 28 زوج حائز شرایط و تدابیر اعزام ایشان به مشهد مقدس با پیگیری امور بانوان شهرداری ملارد و پشتیبانی شهردار ملارد در دو گروه مد نظر قرار گرفت. اولین گروه عصر روز جمعه 22/3/94 در میان شادی و نشاط خانواده های ایشان و حضور گرم حاج آقا حسینی امام جمعه محترم شهر ملارد و شهردار محترم ملارد اعزام گردیدند. قبل از اعزام با حضور ایشان در نمازخانه شهرداری ملارد ابتدا جناب آقای مهندس خراسانی طی سخنانی از به ثمر رسیدن طرح زیارت ویژه زوجهای جوان شهرداری ملارد ابراز خوشحالی نموده و عنوان داشت : برپا داشتن سنت حسنه ازدواج و تشویق به این امر شاید در حیطه وظایف شهردار نباشد اما در برنامه کاری هر مدیری یکسره قوانین و وظایف نانوشته ای وجود دارد که بعضاً نقش اساسی و حیاتی در ایجاد و انگیزه و شور و نشاط کاری دارد از زمانی که طرح این سفر پیشنهاد گردید. با عزم راسخ پیگیر آن بودم و شاید اجرای آن به دلیل بروکراسی اداری مدت زمانی به تاخیر افتاد اما امروز خوشحالم که به ثمر رسید. در ادامه امام جمعه محترم شهر ملارد ضمن حمایت از حرکتهای این چنینی و رعایت اصول اخلاقی و برنامه های تشویقی فرهنگی برای کارمندان و درباب اولویتهای ازدواج و سفارشات کوتاهی از ائمه در مورد اهمیت و ارزش ازدواج و اخلاق زوجین در محیط خانواده سخانی را مطرح نمود. وی بیان داشت در نظر گرفتن این سفر برای شما در ابتدای ازدواج به دلیل شور و نشاط و هیجانی که در آغاز راه دارید بهتر زمان برای با هم بودن است و چه خوشتر که این سفر یک سفر روجانی و معنوی است و بهترین زمان تلطیف روح و تازگی روان خواهد بود. در خاتمه مسافران در پناه قرآن کریم عاز م سفر شدند.لازم به ذکر است دومین گروخ زوجهای جوان پس از ماه مبارک رمضان اعزام خواهند شد. 

 

 

 

23 خرداد 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد اعزام اولین گروه زوجهای جوان شهرداری ملارد که در سال گذشته (از میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) تا میلاد با سعاد حضرت علی (ع) ) اقدام به سنت حسنه ازدواج نوده بودند پس از طی مراحل ثبت نام و ارسال مدارک مد نظر ، 28 زوج حائز شرایط و تدابیر اعزام ایشان به مشهد مقدس با پیگیری امور بانوان شهرداری ملارد و پشتیبانی شهردار ملارد در دو گروه مد نظر قرار گرفت. اولین گروه عصر روز جمعه 22/3/94 در میان شادی و نشاط خانواده های ایشان و حضور گرم حاج آقا حسینی امام جمعه محترم شهر ملارد و شهردار محترم ملارد اعزام گردیدند. قبل از اعزام با حضور ایشان در نمازخانه شهرداری ملارد ابتدا جناب آقای مهندس خراسانی طی سخنانی از به ثمر رسیدن طرح زیارت ویژه زوجهای جوان شهرداری ملارد ابراز خوشحالی نموده و عنوان داشت : برپا داشتن سنت حسنه ازدواج و تشویق به این امر شاید در حیطه وظایف شهردار نباشد اما در برنامه کاری هر مدیری یکسره قوانین و وظایف نانوشته ای وجود دارد که بعضاً نقش اساسی و حیاتی در ایجاد و انگیزه و شور و نشاط کاری دارد از زمانی که طرح این سفر پیشنهاد گردید. با عزم راسخ پیگیر آن بودم و شاید اجرای آن به دلیل بروکراسی اداری مدت زمانی به تاخیر افتاد اما امروز خوشحالم که به ثمر رسید. در ادامه امام جمعه محترم شهر ملارد ضمن حمایت از حرکتهای این چنینی و رعایت اصول اخلاقی و برنامه های تشویقی فرهنگی برای کارمندان و درباب اولویتهای ازدواج و سفارشات کوتاهی از ائمه در مورد اهمیت و ارزش ازدواج و اخلاق زوجین در محیط خانواده سخانی را مطرح نمود. وی بیان داشت در نظر گرفتن این سفر برای شما در ابتدای ازدواج به دلیل شور و نشاط و هیجانی که در آغاز راه دارید بهتر زمان برای با هم بودن است و چه خوشتر که این سفر یک سفر روجانی و معنوی است و بهترین زمان تلطیف روح و تازگی روان خواهد بود. در خاتمه مسافران در پناه قرآن کریم عاز م سفر شدند.لازم به ذکر است دومین گروخ زوجهای جوان پس از ماه مبارک رمضان اعزام خواهند شد.