تشکیل جلسه شورای معاونین شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد جلسه اعضای شورای معاونین شهرداری ملارد صبح روز شنبه مورخ 23/03/94 در دفتر شهردار با حضور مدیران عامل و معاونتهای شهرداری ملارد برگزار کردید. ابتدا معاونت محترم اداری و مالی دستور جلسه را شامل مباحث حقوق و مزایای پرسنل ، لزوم پاسخگویی به مکاتبات ادارات شهرستان و استان ، را هکارهای درآمد پایدار و اعلام برنامه های فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان را مطرح در ادامه هریک از حاضرین نقطه نظرات و گزارشات لازم را ارائه نمودند. همچنین در حاشیه جلسه از سازمان آتش نشانی و خدمات موتوری به خاطر جان فشانی و مدیریت بحران حریق که چند روز گذشته در ویلادشت رخ داد قدردانی گردید. مهندس خراسانی با اشاره به اینکه حریق مذکور در حوزه استحفاظی ملارد نبوده اما پرسنل خدوم آتش نشانی علی رغم گستردگی حادثه که از ساعت 4 صبح الی 20 به طول انجامید تمام توان و تلاش خود را به کار بستند تا بتواند خسارات جانی حادثه را به حداقل برسانند. و اگرچه آسیبهایی به اموال و سلامت پرسنا آتش نشانی و خدمات موتوری وارد گردید. اما همچنان مثل همیشه امنیت و آرامش را در اولویت کار خود قرار داه خطری را که در خارج از مرزهای استحفاظی شهر ملارد مار را تهدید کرد به وسیله تعهد و ایمان و حس انسان دوستی خود برطرف نمودند جلسه راس ساعت 10 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

23 خرداد 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد جلسه اعضای شورای معاونین شهرداری ملارد صبح روز شنبه مورخ 23/03/94 در دفتر شهردار با حضور مدیران عامل و معاونتهای شهرداری ملارد برگزار کردید. ابتدا معاونت محترم اداری و مالی دستور جلسه را شامل مباحث حقوق و مزایای پرسنل ، لزوم پاسخگویی به مکاتبات ادارات شهرستان و استان ، را هکارهای درآمد پایدار و اعلام برنامه های فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان را مطرح در ادامه هریک از حاضرین نقطه نظرات و گزارشات لازم را ارائه نمودند. همچنین در حاشیه جلسه از سازمان آتش نشانی و خدمات موتوری به خاطر جان فشانی و مدیریت بحران حریق که چند روز گذشته در ویلادشت رخ داد قدردانی گردید. مهندس خراسانی با اشاره به اینکه حریق مذکور در حوزه استحفاظی ملارد نبوده اما پرسنل خدوم آتش نشانی علی رغم گستردگی حادثه که از ساعت 4 صبح الی 20 به طول انجامید تمام توان و تلاش خود را به کار بستند تا بتواند خسارات جانی حادثه را به حداقل برسانند. و اگرچه آسیبهایی به اموال و سلامت پرسنا آتش نشانی و خدمات موتوری وارد گردید. اما همچنان مثل همیشه امنیت و آرامش را در اولویت کار خود قرار داه خطری را که در خارج از مرزهای استحفاظی شهر ملارد مار را تهدید کرد به وسیله تعهد و ایمان و حس انسان دوستی خود برطرف نمودند جلسه راس ساعت 10 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.