تقدیر اهالی خیابان اطلس غربی از شهردار

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد جمعی از شهروندان خیابان اطلس غربی با حضور در دفتر شهردار از ایشان بابت جدول گذاری و آسفالت خیابان اطلس غربی پس از 20 سال تقدیر نمودند. شهردار ملارد هم در سخنانی عنوان داشت فراهم نمودن شرایط اولیه جهت سرویس به شهروندان در اولویت کاری بنده بوده و در جهت رفاه شهروندان شهرداری ملارد از هیچ کاری دریغ نمی کند.

27 خرداد 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد جمعی از شهروندان خیابان اطلس غربی با حضور در دفتر شهردار از ایشان بابت جدول گذاری و آسفالت خیابان اطلس غربی پس از 20 سال تقدیر نمودند. شهردار ملارد هم در سخنانی عنوان داشت فراهم نمودن شرایط اولیه جهت سرویس به شهروندان در اولویت کاری بنده بوده و در جهت رفاه شهروندان شهرداری ملارد از هیچ کاری دریغ نمی کند.