رویکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری ملارد در سال 1394

هدف گذاری سال 94، فعالیتهای در دست اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری ملارد و صفادشت

1-     برگزاری مزایده واگذاری عملیات تفکیک از مبدأ در سطح شهرستان با تاکید بر گسترش آموزش مسائل زیست محیطی.

2-     برگزاری دورهای متعدد آموزشی در سطح مجتمع های مسکونی، مدارس و ... جهت فرهنگسازی تفکیک از مبدأ زباله.

3-     اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذار، جهت احداث سایت مکانیزه بازیافت و کارخانه تولید کود آلی در مرکز دفن اخترآباد.

4-     انجام عملیات عمرانی در مرکز دفن اخترآباد در غالب احداث ابنیه، بهسازی جاده، محوطه سازی و...

5-     خرید ماشین آلات سنگین جهت انجام عملیات دفن و گود برداری در مرکز دفن.

6-     انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی شیرابه زباله مرکز دفن جهت تعیین ماهیت و پیشنهاد روش مناسب برای تصفیه آن.

 

28 خرداد 1394 0 comment

هدف گذاری سال 94، فعالیتهای در دست اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری ملارد و صفادشت

1-     برگزاری مزایده واگذاری عملیات تفکیک از مبدأ در سطح شهرستان با تاکید بر گسترش آموزش مسائل زیست محیطی.

2-     برگزاری دورهای متعدد آموزشی در سطح مجتمع های مسکونی، مدارس و ... جهت فرهنگسازی تفکیک از مبدأ زباله.

3-     اقدامات لازم برای جذب سرمایه گذار، جهت احداث سایت مکانیزه بازیافت و کارخانه تولید کود آلی در مرکز دفن اخترآباد.

4-     انجام عملیات عمرانی در مرکز دفن اخترآباد در غالب احداث ابنیه، بهسازی جاده، محوطه سازی و...

5-     خرید ماشین آلات سنگین جهت انجام عملیات دفن و گود برداری در مرکز دفن.

6-     انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی شیرابه زباله مرکز دفن جهت تعیین ماهیت و پیشنهاد روش مناسب برای تصفیه آن.