تقدیر و تشکر نمایندگی نظام مهندسی ملارد از شهردار

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد با توجه به همکاری مهندس خراسانی شهردار ملارد در ارجاع دستور نقشه ها جهت تعیین مهندسین ناظر به نظام مهندسی شهرستان ملارد روز گذشته لوح تقدیری از سوی ایشان به شهردار ملارد تقدیم گردید.

31 خرداد 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد با توجه به همکاری مهندس خراسانی شهردار ملارد در ارجاع دستور نقشه ها جهت تعیین مهندسین ناظر به نظام مهندسی شهرستان ملارد روز گذشته لوح تقدیری از سوی ایشان به شهردار ملارد تقدیم گردید.