برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس و کنترل خشم در محیط کار

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد کارگاه آموزشی کنترل استرس و مدیریت خشم در محیط کار به همت اداره روابط عمومی شهرداری و سازمان بهزیستی شهرستان ملارد صبح روز چهارشنبه 03/04/94 در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملارد با حضور کارمندان شهرداری و سازمانهای تابعه و مراکز بهزیستی برگزار گردید. در این هماش که با مدیریت دکتر قیصری برگزار گردید مواردی چون : عوامل موثر بر ایجاد استرس  ، راههای کاهش استرس ، عوامل منجبر به خشم و راهکارهای کنترل آن مطرح گردید. رفتارهای خانوادگی ، روشهای تربیتی والدین بر فرزندان ، مشاوره های نابهنگام ، اختلالات رفتاری زوجین ، عدم درک سنین اجرائی و ... از جمله مسائل موثر بر ایجاد استرس و خشم در رفتارهای اجتماعی است. شناخت نقاط قوت و ضعف ، اصلاح رفتارهای درونی شده افراد ، توکل و اعتماد بر خداوند ، تفکیک محیط و شرایط کار از مسائل خانوادگی و ... به عنوان بهترین روش در تخفیف استرس و کنترل خشم در محیط کار می باشد. این همایش در ساعت 12 با فرصت کوتاه سوال و جواب به پایان رسید.

 

 

 

03 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد کارگاه آموزشی کنترل استرس و مدیریت خشم در محیط کار به همت اداره روابط عمومی شهرداری و سازمان بهزیستی شهرستان ملارد صبح روز چهارشنبه 03/04/94 در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملارد با حضور کارمندان شهرداری و سازمانهای تابعه و مراکز بهزیستی برگزار گردید. در این هماش که با مدیریت دکتر قیصری برگزار گردید مواردی چون : عوامل موثر بر ایجاد استرس  ، راههای کاهش استرس ، عوامل منجبر به خشم و راهکارهای کنترل آن مطرح گردید. رفتارهای خانوادگی ، روشهای تربیتی والدین بر فرزندان ، مشاوره های نابهنگام ، اختلالات رفتاری زوجین ، عدم درک سنین اجرائی و ... از جمله مسائل موثر بر ایجاد استرس و خشم در رفتارهای اجتماعی است. شناخت نقاط قوت و ضعف ، اصلاح رفتارهای درونی شده افراد ، توکل و اعتماد بر خداوند ، تفکیک محیط و شرایط کار از مسائل خانوادگی و ... به عنوان بهترین روش در تخفیف استرس و کنترل خشم در محیط کار می باشد. این همایش در ساعت 12 با فرصت کوتاه سوال و جواب به پایان رسید.