بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از روند عملیات تراش و آسفالت بلوار رسول اکرم (ص)

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد مهندس خراسانی شهردار ملارد به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر از عملیات تراش و روکش آسفالت بلوار رسول اکرم (ص) بازدید کردند. مهندس خراسانی در این بازدید  طی سخنانی اظهار داشت : بسیاری از معابر اصلی شهر ملارد در طول سالهای گذشته فرسوده و عملیات ترمیم و بازسازی  آسفالت آنها  صورت نپذیرفته است . امسال یکی از اصلی ترین برنامه های عمرانی شهرداری ملارد مرمت و پیرایش معابر قدیمی و محورهای اصلی است که خود باعث تسهیل در عبور و مرور و کاهش خسارات مالی و جانی برای شهروندان خواهد بود. امیدوارم تا پایان سال بتوانیم عملیات عمرانی لیست معابر منتظر را تا نهایت به سرانجام برسانیم.

04 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد مهندس خراسانی شهردار ملارد به همراه اعضای محترم شورای اسلامی شهر از عملیات تراش و روکش آسفالت بلوار رسول اکرم (ص) بازدید کردند. مهندس خراسانی در این بازدید  طی سخنانی اظهار داشت : بسیاری از معابر اصلی شهر ملارد در طول سالهای گذشته فرسوده و عملیات ترمیم و بازسازی  آسفالت آنها  صورت نپذیرفته است . امسال یکی از اصلی ترین برنامه های عمرانی شهرداری ملارد مرمت و پیرایش معابر قدیمی و محورهای اصلی است که خود باعث تسهیل در عبور و مرور و کاهش خسارات مالی و جانی برای شهروندان خواهد بود. امیدوارم تا پایان سال بتوانیم عملیات عمرانی لیست معابر منتظر را تا نهایت به سرانجام برسانیم.