ادامه عملیات اصلاح شیب و جدول گذاری و آغاز عملیات کف پوش خیابان تاکسیرانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد معاونت فنی و عمرانی در ادامه عملیات اصلاح شیب و جدول گذاری خیابان تاکسیرانی به منظور دفع بهینه آبهای سطحی همزمان عملیات کفپوش خیابان مذکور را شروع کرده است تا شهروندان از خدمات رفاهی مطلوب تری بهره مند گردند.

 

04 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد معاونت فنی و عمرانی در ادامه عملیات اصلاح شیب و جدول گذاری خیابان تاکسیرانی به منظور دفع بهینه آبهای سطحی همزمان عملیات کفپوش خیابان مذکور را شروع کرده است تا شهروندان از خدمات رفاهی مطلوب تری بهره مند گردند.