بازدید سرزده شهردار از روند اجرای پروژه های عمرانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای طرح بازدید حضوری شهردار از پروژه های عمرانی ، خدماتی ، فضای سبز و ... شهرداری ملارد در سطح شهر ، صبح روز یکشنبه 7/04/94 صورت پذیرفت. در این بازدید مهندس خراسانی به همراه مهندس سلگی معاونت عمرانی ابتدا با حضور در اطلس شرقی از پروژه جدول گذاری بازدید و نکاتی در خصوص رعایت عقب نشینی و حفظ درختان مسیر ، رعایت شیب و ... را متذکر گردید. در ادامه بازدید با حضور در خیابان صدوقی از پروژه های جدول گذاری و جمع آوری نخاله های عمرانی بازدید گردید. در این مکان تذکرات لازم در خصوص جمع اوری سریع نخاله ها به جهت رفت و آمد شهروندان ، رعایت ورودی فرعی های خیابان به منظور تسهیل رفت و آمد وسایل نقلیه از روی جداول به کوچه ها و ... ارائه شد. مسیر بعدی بازدید خیابان ورزش بود  که پس از دو دهه چهره خاکی این روزها در حال انجام عملیات زیرسازی به منظور آسفالت می باشد. خیابان ورزش که در طی دهه های گذشته مسیر خاکی را تجربه کرده بود این روزها شاهد زیرسازی و در دو سه روز آینده به آسفالت مزین خواهد شد. مهندس خراسانی نکاتی چون نظافت حاشیه خیابان و زمین های خاکی اطراف و آسفالت فرعی های خیابان مذکور را متذکر گردید.بازدید از خیابان چناران که بخشی از آسفالت آن روکش و قسمت فرسوده تر آن اماده تراش و عملیات جدید آسفالت خواهد بود از دیگر اماکن بازدید شده بود. مهندس خراسانی مرتب نمودن چشم انداز رفوژ وسط و استفاده از فضای سبز در حاشیه خیابان به جهت منظر شهری را از جمله  نکات این مکان بیان نمود بازدید از تراش آسفالت دور میدان ارتش بخش دیگری از این حضور را رقم زد. قیر پاشی سریع این میدان به جهت کاهش تجمع سنگ ریزه و زباله در مکان تراش یافته از جمله نکات مدنظر شهردار ملارد بود مسیرهای بعدی نیز بازدید از آسفالت کوچه های ملارد قدیم بررسی جداول کوچه ها ، انهار و تسطیحو زیرسازی تعدادی از کوچه های در دست اقدام بود.

 

 

 

 

07 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای طرح بازدید حضوری شهردار از پروژه های عمرانی ، خدماتی ، فضای سبز و ... شهرداری ملارد در سطح شهر ، صبح روز یکشنبه 7/04/94 صورت پذیرفت. در این بازدید مهندس خراسانی به همراه مهندس سلگی معاونت عمرانی ابتدا با حضور در اطلس شرقی از پروژه جدول گذاری بازدید و نکاتی در خصوص رعایت عقب نشینی و حفظ درختان مسیر ، رعایت شیب و ... را متذکر گردید. در ادامه بازدید با حضور در خیابان صدوقی از پروژه های جدول گذاری و جمع آوری نخاله های عمرانی بازدید گردید. در این مکان تذکرات لازم در خصوص جمع اوری سریع نخاله ها به جهت رفت و آمد شهروندان ، رعایت ورودی فرعی های خیابان به منظور تسهیل رفت و آمد وسایل نقلیه از روی جداول به کوچه ها و ... ارائه شد. مسیر بعدی بازدید خیابان ورزش بود  که پس از دو دهه چهره خاکی این روزها در حال انجام عملیات زیرسازی به منظور آسفالت می باشد. خیابان ورزش که در طی دهه های گذشته مسیر خاکی را تجربه کرده بود این روزها شاهد زیرسازی و در دو سه روز آینده به آسفالت مزین خواهد شد. مهندس خراسانی نکاتی چون نظافت حاشیه خیابان و زمین های خاکی اطراف و آسفالت فرعی های خیابان مذکور را متذکر گردید.بازدید از خیابان چناران که بخشی از آسفالت آن روکش و قسمت فرسوده تر آن اماده تراش و عملیات جدید آسفالت خواهد بود از دیگر اماکن بازدید شده بود. مهندس خراسانی مرتب نمودن چشم انداز رفوژ وسط و استفاده از فضای سبز در حاشیه خیابان به جهت منظر شهری را از جمله  نکات این مکان بیان نمود بازدید از تراش آسفالت دور میدان ارتش بخش دیگری از این حضور را رقم زد. قیر پاشی سریع این میدان به جهت کاهش تجمع سنگ ریزه و زباله در مکان تراش یافته از جمله نکات مدنظر شهردار ملارد بود مسیرهای بعدی نیز بازدید از آسفالت کوچه های ملارد قدیم بررسی جداول کوچه ها ، انهار و تسطیحو زیرسازی تعدادی از کوچه های در دست اقدام بود.