بازدید شهردار از روند اجرای پروژه های سازمان پارکها و فضای سبز

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد پیرو طرح بازدید حضوری شهردار از پروژه های در حال انجام در سطح شهر صبح روز یکشنبه 94/04/07 بازدید از عملکرد فضای سبز شهرداری با حضور جناب آقای علیجانی مدیرعامل سازمان مربوطه صورت پذیرفت. در ابتدا با حضور در پارک حافظ و بازدید از عملیات نخاله برداری ، کاشت چمن ، ترمیم حاشیه پارک  ، ترمیم کف پوش و سنگ فرش پارک مهندس علیجانی عنوان کرد : این پارک که دچار وضعیت نامناسب و محل تجمع معتادین شده بود انرژی و زمان زیادی برای بازسازی از ما گرفت. مهندس خراسانی نیز نکته قابل تعمق پارک را جمع اوری هرچه سریعتر نخاله ها و خاک شن باقی مانده از عملیات دانست و بیان داشت : اگرچه چهره پارک بسیار متحول گردیده اما وجود نخاله و زباله هر چند در مقادیر کم به این زحمات آسیب خواهد زد. لذا باید هرچه سریع تر جمع آوری گردد. در ادامه بازدید از پارک پلیس صورت پذیرفت. شهردار نکاتی از قبیل جا به جای سرویس بهداشتی و مجهز نمودن آن جهت استفاده عموم ، جا به جایی وسایل ورزشی به فضای مناسب تر در پارک اشاره نمود. بازدید حاشیه میدان و بلوار ارغوان نیز با تذکرهای جدی جمع آوری نخاله و کاشت نهال و چمن صورت پذیرفت در خاتمه نیز بازدید از پارکهای خیابان پرنیان و یادداشت نکات اضطراری در کمبودهای پارکها صورت پذیرفت طبق دستور شهردار هفته آینده بازدید مجدد جهت کنترل موارد اشاره شده و میزان رفع و اصلاح نکات مطرح شده طرح ریزی و اداره روابط عمومی موظف به پیگیری و ارائه گزارشات لازم گردید.

07 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد پیرو طرح بازدید حضوری شهردار از پروژه های در حال انجام در سطح شهر صبح روز یکشنبه 94/04/07 بازدید از عملکرد فضای سبز شهرداری با حضور جناب آقای علیجانی مدیرعامل سازمان مربوطه صورت پذیرفت. در ابتدا با حضور در پارک حافظ و بازدید از عملیات نخاله برداری ، کاشت چمن ، ترمیم حاشیه پارک  ، ترمیم کف پوش و سنگ فرش پارک مهندس علیجانی عنوان کرد : این پارک که دچار وضعیت نامناسب و محل تجمع معتادین شده بود انرژی و زمان زیادی برای بازسازی از ما گرفت. مهندس خراسانی نیز نکته قابل تعمق پارک را جمع اوری هرچه سریعتر نخاله ها و خاک شن باقی مانده از عملیات دانست و بیان داشت : اگرچه چهره پارک بسیار متحول گردیده اما وجود نخاله و زباله هر چند در مقادیر کم به این زحمات آسیب خواهد زد. لذا باید هرچه سریع تر جمع آوری گردد. در ادامه بازدید از پارک پلیس صورت پذیرفت. شهردار نکاتی از قبیل جا به جای سرویس بهداشتی و مجهز نمودن آن جهت استفاده عموم ، جا به جایی وسایل ورزشی به فضای مناسب تر در پارک اشاره نمود. بازدید حاشیه میدان و بلوار ارغوان نیز با تذکرهای جدی جمع آوری نخاله و کاشت نهال و چمن صورت پذیرفت در خاتمه نیز بازدید از پارکهای خیابان پرنیان و یادداشت نکات اضطراری در کمبودهای پارکها صورت پذیرفت طبق دستور شهردار هفته آینده بازدید مجدد جهت کنترل موارد اشاره شده و میزان رفع و اصلاح نکات مطرح شده طرح ریزی و اداره روابط عمومی موظف به پیگیری و ارائه گزارشات لازم گردید.