دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با دادستان شهرستان ملارد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در مورخه ۹۴/۴/۸ مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت باحضور در دفتر رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ملارد ضمن گرامی داشت هفته قوه قضائیه گزارش عملکرد یکساله سال ۹۳ سازمان را ارائه نمود.

09 تیر 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در مورخه ۹۴/۴/۸ مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت باحضور در دفتر رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ملارد ضمن گرامی داشت هفته قوه قضائیه گزارش عملکرد یکساله سال ۹۳ سازمان را ارائه نمود.