تقدیر سازمان مدیریت پسماند از اداره روابط عمومی شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد ، مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند با حضور در ساختمان مرکزی شهرداری از مجموعه روابط عمومی شهرداری ملارد مبنی بر همکاری در طرح تفکیک زباله از مبداء و حمایت از برنامه های سازمان در ترویج فرهنگ شهروندی با اهداء لوح تقدیر تجلیل نمودند.

10 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد ، مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند با حضور در ساختمان مرکزی شهرداری از مجموعه روابط عمومی شهرداری ملارد مبنی بر همکاری در طرح تفکیک زباله از مبداء و حمایت از برنامه های سازمان در ترویج فرهنگ شهروندی با اهداء لوح تقدیر تجلیل نمودند.