امام جمعه ملارد : تبدیل شهر ملارد به کارگاه عمرانی و خدمت رسانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد حاج آقا حسینی امام جمعه محترم شهر ملارد که جهت برگزاری مراسم میلاد امام حسن مجتبی (ع) در نمازخانه شهرداری حضور یافته بود در جمع پرسنل شهرداری عنوان داشتند: در طول مدت 5 سال که اینجانب در شهر ملارد حضور دارم. اولین بار است که شاهد انجام همزمان چندین پروژه عمرانی در سطح شهر می باشم. خیابانها و معابر شهر ملارد پس از سالها طعم آسفالت ، جدول گذاری ، کفپوش و ... را چشیدند و از شما پرسنل زحمت کش و در راس شما از جناب آقای مهندس خراسانی شهردار خدوم و پرتلاش قدردانی می کنم بدانید که به جهت اقداماتتان در جهت رفاه حال شهروندان در این دنیا عاقبت به خیری و در آخرت مشمول لطف بیکران الهی خواهید شد. امروز شهر ملارد به مدد شما عزیزان در شهرداری تبدیل به کارگاه عمرانی شده که در هر گوشه و کنار آن می توان روح کار و خدمت رسانی را مشاهده کرد.

10 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد حاج آقا حسینی امام جمعه محترم شهر ملارد که جهت برگزاری مراسم میلاد امام حسن مجتبی (ع) در نمازخانه شهرداری حضور یافته بود در جمع پرسنل شهرداری عنوان داشتند: در طول مدت 5 سال که اینجانب در شهر ملارد حضور دارم. اولین بار است که شاهد انجام همزمان چندین پروژه عمرانی در سطح شهر می باشم. خیابانها و معابر شهر ملارد پس از سالها طعم آسفالت ، جدول گذاری ، کفپوش و ... را چشیدند و از شما پرسنل زحمت کش و در راس شما از جناب آقای مهندس خراسانی شهردار خدوم و پرتلاش قدردانی می کنم بدانید که به جهت اقداماتتان در جهت رفاه حال شهروندان در این دنیا عاقبت به خیری و در آخرت مشمول لطف بیکران الهی خواهید شد. امروز شهر ملارد به مدد شما عزیزان در شهرداری تبدیل به کارگاه عمرانی شده که در هر گوشه و کنار آن می توان روح کار و خدمت رسانی را مشاهده کرد.