تقدیر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان ملارد از شهردار

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملار د نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان ملارد از مهندس خراسانی شهردار ملارد به دلیل همکاری موثر تقدیر و تشکر نمودند.

10 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملار د نمایندگی سازمان نظام مهندسی شهرستان ملارد از مهندس خراسانی شهردار ملارد به دلیل همکاری موثر تقدیر و تشکر نمودند.