بازدید سرزده جناب آقای مهندس رویانیان - مسئول دفتر فضای سبز استانداری تهران- از سازمان پاركها و فضای سبز ملارد

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد، مهندس رویانیان - مسئول دفتر فضای سبز استانداری تهران-  به صورت سرزده از سازمان پارکهای ملارد بازدید کردند در این بازدید که میتوان از آن به فال نیک نیز یاد کرد بعد از نشست با مدیر عامل  در خصوص مشکلات و موانع به بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت علیجانی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این مدت  گزارشی کامل و جامع  ارائه  دادند.در ادامه مهندس رویانیان و مدیر عامل  سازمان از فضای تولیدات و گلخانه های متعلق به فضای سبز بازدید میدانی بعمل آوردند.در این میان علیجانی ضمن توضیحاتی در خصوص  نحوه تولید و تکثیر گیاهان دائمی و فصلی در گلخانه جهت کاشت در عرصه فضای سبز  که به خودکفایی سازمان کمک شایانی کرده است پرداختند  در حین بازدید از فضای گلخانه ها اقای علیجانی اشاره به تولید چمن رل در این سازمان داشتند و بهمراه از فضای تولید چمن رل بازدید کردند و  توضیحاتی در خصوص  نحوه تولید چمن رل و خصوصیات مهم استفاده از چمن رل در عرصه های فضای سبز شهری  ارائه دادند. در پایان  این بازدید مهندس رویانیان ضمن عرض خسته نباشید به مدیر عامل و پرسنل از تلاشهای سازمان پارکها در جهت خودکفایی و پیشرفت امورات فضای سبز تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

14 تیر 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد، مهندس رویانیان - مسئول دفتر فضای سبز استانداری تهران-  به صورت سرزده از سازمان پارکهای ملارد بازدید کردند در این بازدید که میتوان از آن به فال نیک نیز یاد کرد بعد از نشست با مدیر عامل  در خصوص مشکلات و موانع به بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت علیجانی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این مدت  گزارشی کامل و جامع  ارائه  دادند.در ادامه مهندس رویانیان و مدیر عامل  سازمان از فضای تولیدات و گلخانه های متعلق به فضای سبز بازدید میدانی بعمل آوردند.در این میان علیجانی ضمن توضیحاتی در خصوص  نحوه تولید و تکثیر گیاهان دائمی و فصلی در گلخانه جهت کاشت در عرصه فضای سبز  که به خودکفایی سازمان کمک شایانی کرده است پرداختند  در حین بازدید از فضای گلخانه ها اقای علیجانی اشاره به تولید چمن رل در این سازمان داشتند و بهمراه از فضای تولید چمن رل بازدید کردند و  توضیحاتی در خصوص  نحوه تولید چمن رل و خصوصیات مهم استفاده از چمن رل در عرصه های فضای سبز شهری  ارائه دادند. در پایان  این بازدید مهندس رویانیان ضمن عرض خسته نباشید به مدیر عامل و پرسنل از تلاشهای سازمان پارکها در جهت خودکفایی و پیشرفت امورات فضای سبز تقدیر و تشکر بعمل آوردند.