21 تیرماه روز بدون نایلون

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد  در 21 تیرماه روز جهانی بدون نایلون سازمان مدیریت پسماند با پخش  بیش  از 300 کیسه پارچه ای در بازار روزفجر مارلیک و مجتمع گلریزخیابان دکتر حسابی در بین همشهریان محترم پخش نموده است.

22 تیر 1394 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد  در 21 تیرماه روز جهانی بدون نایلون سازمان مدیریت پسماند با پخش  بیش  از 300 کیسه پارچه ای در بازار روزفجر مارلیک و مجتمع گلریزخیابان دکتر حسابی در بین همشهریان محترم پخش نموده است.