انتصاب جدید در معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد طی مراسمی در روز دوشنبه مورخ 94/04/29 آقای علیرضا عبدالملکی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری انتصاب گردید این مراسم که در ساختمان معاونت خدمات شهری و با حضور مدیران عامل سازمان های تابعه و معاونین برگزار گردید. آقای حسینی معاونت اداری و مالی طی سخنانی از زحمات آقای کاوسی طی مدت تصدی این پست قدردانی نمود و ایشان را فردی متعهد و دلسوز توصیف نمود. و در ادامه هریک از مدیران مراتب تقدیر و تشکر از آقای کاوسی و تبریک به آقای عبدالملکی به جای آوردند و مراسم با اهداء حکم به پایان رسید.

29 تیر 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد طی مراسمی در روز دوشنبه مورخ 94/04/29 آقای علیرضا عبدالملکی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری انتصاب گردید این مراسم که در ساختمان معاونت خدمات شهری و با حضور مدیران عامل سازمان های تابعه و معاونین برگزار گردید. آقای حسینی معاونت اداری و مالی طی سخنانی از زحمات آقای کاوسی طی مدت تصدی این پست قدردانی نمود و ایشان را فردی متعهد و دلسوز توصیف نمود. و در ادامه هریک از مدیران مراتب تقدیر و تشکر از آقای کاوسی و تبریک به آقای عبدالملکی به جای آوردند و مراسم با اهداء حکم به پایان رسید.