کاهش بار ترافیکی جاده ملارد به کرج

24 آذر 1394 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد با توجه به اینکه جاده ملارد شاهرگ اصلی در عبور و مرور شهروندان ملاردی و شهریاری به سمت کرج می باشد و بار ترافیکی سنگینی که صورت می گرفت شهرداری کرج در مسیر خیابان انتهای شهرک ارم فردیس حدفاصل جاده شهریار تا بلوار نیروگاه شروع به احداث بلواری نمود تا با این اقدام در جهت افزایش مسیرهای دسترسی و کاهش زمان سفر و سهولت تردد گام برداردکه این امر باعث کاهش بار ترافیکی در جاده ملارد می شود

موارد مرتبط