شهروند ممنوع !شهر یار باشیم ...

29 آذر 1394 0 comment

شهر ملارد با جمعیتی بالغ بر 400/000 نفر و دروازه های ورودی مهاجرانی از سراسر کشو با انبوهی از مشکلات زیربنایی و کمبودهای فرهنگی و اجتماعی روبروست. اما تنها سرمایه غنی این شهر همان 400/000 نفر نیروی انسانی است که در هر جامعه ای قوت و ضعف آن را با محک نیروی انسانی می سنجند. سرمایه ای که می تواند جامعه را در مسیر رشد و ترقی و یا زوال و انحطاط قرار دهد ، حال آنکه به رغم شهروند بودن در شهر هفتاد فرهنگ ملارد چه کرده ایم؟ چه میزان چشمان تیز بین خود را در برابر نقاط ضعف شهرمان ریز بین نموده و چه میزان نسبت به رفع مشکل حس مسئولیت پذیری داشته و ارگان ذیربط را از مشکل مدنظر آگاه کرده ایم ؟ باید هریک از شهروندان  شهر ملارد شهر یار نیز باشند یعنی در آبادانی و ساخت شهر یاری و مدد رسانند. بارها از طریق رسانه های بصری مانند پیامک و بنر و بروشور و تراکت و ... شماره تماس ، سامانه پیگیری، آدرس و ... مراجعی به ما معرفی شده که برای مشکلات حوزه مرتبط فعال گردیده اند اما واقعاً سهم ما در اطلاع رسانی چه میزان بوده است ؟ شهر ملارد مانند تصویری کاریکاتور در اذهان عمومی حک شده که بعضی از نقاط این کاریکاتور با بزرگنمایی و سیاه نمایی بر سایر نقاط سایه انداخته و نه مشکلی را حل نموده و نه راهکاری را ارائه داده بلکه مامنی برای حب و بغضهای شخصی است که عده ای نیز از این رهگذر به آب و دانه ای رسیده اند  .اما واقعا در این میان سهم واقعی شهر چه می شود؟ وقتی تلی از زباله را دیدیم و بدون تردید آن را در مجامع عمومی غیر مرتبط سوژه افکار و اذهان ساختیم و آنقدر با یکدیگر به مجادله پرداختیم که فراموش کردیم بوی تعفن و آلودگی زباله محیط را در بر گرفته است. آنجایی که ساخت و ساز غیر مجاز را رصد دوربین گوشی نموده و از آن مجالی برای انتقام گیری و مقابله به مثل با مسئولی قرار دادیم  فارغ از آنکه ساختمان غیر مجاز بنا شده و به چندین خانوار بی پناه فروخته شده و مصیبتهای بعد از آن شروع شده و ما همچنان اندر خم کوچه افکار موهوم خود غرقیم. آنجا که درختان بی دفاع الوار الوار بریده شد و وانت وانت از شهرمان خارج شد آنقدر که در جا به جایی متولیان امر کوشیدیم برای جلوگیری از قطع درختان قدمی برنداشتیم و هزاران هزار مورد دیگر که اصل موضوع فدای فرع آن گردید و امروز شهر با تمام نداشته هایش به سختی نفس می کشد آری بیایید شهروند شهریار باشیم و در برطرف نمودن معضلات اول برای ارگان مربوطه رسانه باشیم و در گام بعدی به حواشی بپردازیم. اگر هریک از 400/000 نفر شهروند ملارد کوچک و بزرگ ، پیر و جوان یک نکته و فقط یک نکته را یادآوری کنند قطعاً شهری مملو از آرامش خواهیم ساخت اگر می خواهید یک شهروند شهریار باشید با دیدن هرگونه معضل شهری (خدماتی ، عمرانی ، پسماند) با سامانه 137 شهرداری تماس حاصل نمائید

 مقاله از : محبوبه بیات – رئیس اداره روابط عمومی شهرداری ملارد 

موارد مرتبط