چاه مکن بهر کسی ...

01 دی 1394 0 comment

نیمه دوم سال و فصل بارندگی زمانی است که طبق قانون طبیعی و عادی شهری می بایست راه ها هموار و مسیرهای رفت و آمد شهروندان فراخ و تخت باشند تا تنها مشکل موجود همان قانون طبیعت یعنی برف و یخبندان و لغزش در اثر باران باشد اما در شهر ملارد متاسفانه نیمه دوم سال آنچه ما را از خواب پائیزی بیدار می کند صدای قطرات باران بر شیشه نخواهد بود بلکه طنین گوشخراش دستگاههای حفاری است که نوید پائیز و زمستانی پر از چاله و حفره را در خود داردو از آنجا که برخلاف ادارات خدمات رسان ،شهرداریها سعی خود را در اتمام حداکثر پروژه های عمرانی در نیمه اول سال به کار می بندند متاسفانه این ناهماهنگی هرساله خسارات مالی فراوانی را در پی خواهد داشت. تامین بودجه حفاریهای ادارات حدمات رسان در نیمه دوم سال و تلاش جهت اتمام عملیات عمرانی شهرداری در نیمه اول سال پاردوکس سالانه ای است که بهای آن را شهروندان می بایست بپردازند. با نشستن اولین برف سال 94 بیشترین حجم گله و شکایت شهروندان از معابری بود که بر اثر حفاری تخریب یا نیمه کاره رها شده بود و تجمع برف و آبهای سطحی و در برخی نقاط ایجاد حفره های بزرگ به دلیل نشست خاک حفاری شده مسیرهای تردد را مسدود نموده بود. ماشین های عبوری که در حاشیه بلوارهایی مانند الغدیر و ارغوان در لاین چپ و راست به دلیل حفاری و لوله گذاری نمی توانستند ادامه مسیر دهند و دانش آموزانی که از چاله یک دستگاه خدمات رسان به چاه دیگری سقوط می کردند. حال آنکه همین معابر اصلی در نیمه اول سال بارها با هزینه های گزاف مرمت و لکه گیری شده بود بلوار اصلی شهر( رسول اکرم (ص) )که در اثر حفاریهای متعدد و لکه گیری غیر هم سطح همانند الاکلنگهای شهربازی ما را از ارتفاعی به ارتفاع دیگر جهش می دهد اما خالی از شور و شوق بازیهای بچه گانه و پر از ایجاد استرس و ناراحتی های روحی و روانی .متاسفانه  دستگاههای خدمات رسان برنامه منسجم خود را در ابتدای سال ارائه نمی دهند که براساس آن از صرف هزینه مرمت و بازسازی در نقاط پیش بینی شده جهت حفاری پرهیز نموده و همان هزینه صرف نقاط دیگر شود. در ابتدای سال شهرداری ملارد با فراخوان عمومی از دستگاههای خدمات رسان خواستار ارائه برنامه حفاری در طول سال 94 گردیده حتی پیشنهاد شبکه تاسیسات شهری برای حفاریهای جمعی و یکباره آب و برق و گاز و تلفن را ارائه نمود که متاسفانه از سوی دستگاهها مورد پذیرش واقع نشد علی ایحال زیرپوست شهر ملارد پر است از حفره های کوچک و بزرگ که با بادی و بارانی رها می شوند و امنیت جانی و مالی مردم می بایست تاوان این فقدان برنامه ریزی را در فصل سرد سال پس دهد. به راستی تا کدامین سال خورشیدی در نیمه دوم سال گام بر روی مسیر برفی بگذاریم و در حفره ای که به اسم آب و برق و گاز و تلفن ایجاد شده فرو رویم و تا کدامین سال میلادی بودجه عمرانی شهر می بایست صرف ترمیم حفاریهایی شود که بدون زمان بندی هر لحظه در گوشه و کنار شهر ایجاد می شود و شهروندان امحاء آن را از مدیریت شهری و شهرداری طلب می کنند ؟ بودجه ای که می تواند راههای جدید را هموار کند ، معبر جدید ایجاد کند ، تعریض بلوار و خیابان و کوچه را به همراه داشته باشد و هزاران هزار برنامه کوچک و بزرگی که همه قربانی پر نمودن چاله های بی برنامگی شهر ملارد می شوند.

مقاله از : محبوبه بیات – رئیس اداره روابط عمومی شهرداری ملارد

موارد مرتبط