لطفاً با لبخند وارد شوید

06 دی 1394 0 comment

لطفاً با لبخند وارد شوید !

من در محیط کار سعی می کنم جدی باشم. من در محیط کار اصلاً نمی خندم . خندیدن من در محیط کار موجب تضعیف جایگاه و استفاده مراجع خواهد شد و ...

شاید این جملات برای بسیاری از ما آشنا باشد و حتی خودمان نیز به بعضی از آن اعتقاد قلبی داشته باشیم اما آیا می توان به استناد باورهای بی پایه یکی از غرایز طبیعی را نادیده گرفت و با حذف آن از شخصیت خود به آرامش دست یافت؟ آری غریزه طبیعی یعنی همان عنصر شادمانی و نشاط ...متاسفانه آنچه را که ما به عنوان جدیت می پنداریم و از آن خشنود و راضی هستیم دقیقاً نشان دهنده عدم رضایت قلبی از شخصیت خودمان است. مگر می شود انسان با اعتماد به نفس کامل و رضایت تمام از آنچه هست به دلیل قضاوت دیگران یک خصوصیت روانی و انسانی خود  را حذف نماید؟!

شاید بتوان گفت چون قادر به مدیریت شادمانی در خود نیستم سعی می کنیم آن را بروز ندهیم. انسان افسرده و خسته امروز نتیجه سرکوب همین عنصر صیقل دهنده روح است. شادمانی و نشاط حلقه مفقوده برخوردهای اجتماعی ماست. یکی از مهمترین نشانه های شادمانی و از عوامل موثر ایجاد رابطه مثبت در محیط کار چه با جامعه همکاران و چه با مراجعان سازمانی لبخند است. آری همین کلمه پنج حرفی به ظاهر ساده .اگر می خواهید شادمانی خود رادر محیط کار مدیریت کنید صرفاً لبخند بزنید . مغز ما طوری برنامه ریزی شده است که به مهربانی و اعتماد واکنش نشان می دهد. وقتی کسی با ما با مهربانی و لبخند برخورد می کند  مغز ما اکسی توسین و دوپامین بیشتری ترشح میکند باعث می شود آرامش فکری داشته و با بقیه همکاری بیشتری داشته باشیم. مسلماً لبخند ما نیز به ارباب رجوع همین احساس را انتقال می دهد اما وقتی احساس تهدید کنیم یا با اخم و غیر محترمانه با ما برخورد شود قطعاً تمایلی برای همکاری نداشته و بازده کارمان نیز تضعیف خواهد شد و دقیقاً اخم و تندخویی ما همین تاثیر را بر مخاطبمان خواهد داشت. به قول حافظ شیرازی : بگشا پسته خندان و شکر ریزی کن / خلق را از ذهن خویش مپندار به شک .

در واقع خنده پیام زیبایی دارد و آن این است : به سوی من بیایید و خنده تنها حالتی است که مسری است . لبخند شما ناخودآگاه موجب لبخند مخاطب شما خواهد شد. خنده باعث افزایش هورمون کورتیزول شده و باعث ارتقاء سطح ایمنی بدن می شود. خنده قدرت یادگیری را افزایش می دهد و کلسترول خون را کاهش می دهد و هزاران هزار فایده دیگر برای خنده به ثبت رسیده است. البته مدیریت خنده نیز بسیار مهم است اما در این دنیای سرگردان با تمام مشکلات مالی ، تحصیلی ، کاری ، فرزندان و ... آنچه از همه مهمتر است سلامت ماست. همانطور که اخم گرهی از گره های کور زندگی ما نخواهد گشود خندیدن نیز موجب افزایش آن نخواهد شد بلکه راهی است بدون هزینه به سمت اینکه در درون خود آدم ثروتمندی باشیم آدمی با سرمایه غنی سلامت .که به قول حضرت علی (ع)بعد  از سلامتی خنده بزرگترین نعمت خداست.پس از همین امروز شروع کنیم و از پشت نقاب جدیت و اخم بیرون بیاییم و لبخند بزنیم :

1-اعتماد به نفس را افزایش دهید(برخی از ما استاد منفی جلوه دادن اتفاقات هستیم حواسمان به قانون جذب باشد هرچه منفی تر فکر کنیم اتفاقات منفی بیشتری را در زندگی خود جذب میکنیم.)

2-از هم نشینی با افراد دارای تفکر منفی خودداری کنید.

3-وضعیت خود را تغییر دهید(هرگاه فکر منفی به سراغ شما می آید به افکار مثبت و داشته هایتان فکر کنید.مثلا وقتی به بدهی خود می اندیشید بهتر است فکر خود را به سمت اینکه از نعمت سلامتی بهره مند هستید تغییر دهید.)

4-شادمانی موروثی است (فرزندان خود را با غم بزرگ نکنید شادی را به آنها هدیه کنید تبسم و لبخند در چهره حتی از طریق ژنتیک به نوزاد منتقل میشود)

5-در برخورد با مردم گشاده رو باشید تادربهای مشکلات به روی شما گشاده شود.

اصلا از همین لحظه به تمامی آدمهای محیط پیرامونی خود اعلام کنید :برای معاشرت با من لطفا با لبخند وارد شوید...

مقاله از : محبوبه بیات-اداره روابط عمومی شهرداری ملارد

موارد مرتبط