گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش دوم

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش دوم به روایت تصاویر : 

29 بهمن 1394 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن 94 به شرح ذیل می باشد : 

موارد مرتبط