سمپاشی های بهاره علیه آفات در باغات عمارت و یاحسینی

سمپاشی های بهاره علیه آفات در باغات یاحسینی و عمارت توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد انجام شد.

16 فروردين 1395 0 comment

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملارد  سمپاشی های بهاره علیه آفات در باغات یاحسینی و عمارت توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد انجام شد. به گفته مهندس جباری مدیر عامل سازمان  از جمله آفات  مهم گیاهان زراعی ، صنعتی ، باغی، زینتی و... شته ها به شمار می آیند و گیاهی را نمی توان در  طبیعت یافت که در دوران زندگی خود مورد حمله شته ها قرار نگیرد . این آفت علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی ، تغییر شکل اندامها ، اختلال در امر فتوسنتز همچنین ناقل بیمارهای ویروسی نیز هستند. لذا با توجه به لزوم سمپاشی دقیق و به موقع درختان مثمر از قبیل زردآلو ، گوجه سبز و.. در فصل بهار بر علیه  شته ها  و لارو ها سمپاشی با سموم تماسی و سیستمیک در باغات انجام شد. 

 

موارد مرتبط