آغاز مرحله معرفی به بانک جهت دریافت وام بانکی و نوسازی تاکسی های فرسوده

بعد از ثبت نام در مرحله اول طرح نوسازی تاکسی های فرسوده در مرحله دوم معرفی به بانک حدود 550 نفر تاکسیدار مالک تاکسی های مشمول طرح نوسازی آغاز شد.

25 فروردين 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی  شهرداری ملارد مرحله معرفی به بانک حدود 550 نفر تاکسیدار مالک تاکسی های مشمول طرح نوسازی آغاز شد. بر همین اساس طبق اولویت های تعیین شده از سوی ستاد نوسازی تاکسی های فرسوده کشور به مرور زمان این دسته از تاکسیداران جهت دریافت وام بانکی تعیین شده و به بانک های عامل معرفی میگردند.لازم به ذکر است نحوه دریافت معرفی نامه بانکی بدین ترتیب است که از سوی سازمان تاکسیرانی با تاکسیداران مشمول تماس تلفنی حاصل خواهد شد تا با حضور در سازمان ، نامه خود را دریافت نموده و پس از آن به بانک مربوطه مراجعه نمایند ، لذا میبایستی تاکسیداران مشمول منتظر تماس تلفنی از سوی سازمان باشند . 

موارد مرتبط