جدول گذاری و تعویض نهر قدیمی خیابان سعدی (555 )

جدول گذاری خیابان سعدی (555) و تعویض نهر قدیمی در دو طرف شمالی و جنوبی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

22 ارديبهشت 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای زیباسازی معابر و خیابان های سطح شهر ملارد و به جهت سهولت در عبور آب های سطحی سطح خیابان ها ، طرح تعریض و تعویض جداول نهر قدیمی خیابان سعدی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجامی می باشد . سلگی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تشریح مشخصات فنی  پروژه افزود : طول پروژه حدود 900 متر بوده که در دو طرف شمالی و جنوبی خیابان مذکور د حال اجرا می باشد . در ادامه گفت : محدوده این پروژه از بلوار رسول اکرم (ص) تا بلوار شهید راغب می باشد که بخشی از آن حدود 40 درصد آن انجام شد و هم اکنون از بن بست نهم تا بلوار راغب که حدود 60 درصد است در حال انجام می باشد . 

موارد مرتبط