پروژه های عمرانی در دست اقدام معاونت فنی و عمرانی

 

احتراما، در راستای خدمت رسانی به شهروندان محترم به استحضار می رساند این شهرداری اقدام به فعالیت های عمرانی در سطح شهر خواهد نمود که موارد به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.

جدول گذاری

  • خیابان آزادگان بن بست بیست و دوم
  • خیابان امام حسین چهارده متری احداثی
  • کوچه های هاشمی نژاد و امیر کبیر
  • خیابان کاشانی کوچه بیات

 

 

 

07 مرداد 1394 0 comment

 

احتراما، در راستای خدمت رسانی به شهروندان محترم به استحضار می رساند این شهرداری اقدام به فعالیت های عمرانی در سطح شهر خواهد نمود که موارد به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.

جدول گذاری

  • خیابان آزادگان بن بست بیست و دوم
  • خیابان امام حسین چهارده متری احداثی
  • کوچه های هاشمی نژاد و امیر کبیر
  • خیابان کاشانی کوچه بیات

 

 

 

موارد مرتبط