فعالیت های انجام شده توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سطح شهر در اردیبهشت 95

 در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل باکثر پروژه های سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام می شود . 

30 ارديبهشت 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل اکثر پروژه های سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام می شود . فعالیت های انجام این حوزه در اردیبهشت سال 95 به شرح ذیل می باشد : 

1_احداث یک حلقه چاه درپارک فدک،یک حلقه درتاکسیرانی،یک حلقه در کوچه34بهاره غربی،یک حلقه چاه درکوچه دهم بهاره غربی

2_نصب چهار عدددریچه درورودی خیابان کشاورزسه عددخیابان ورزش دوعددانتهای خیابان اماحسین«ص»

3_ترمیم پل میدان گلها

4_مخلوط ریزی جهت مصلای به حجم 1200مترمکعب

5_جمع آوری نخاله‌هاخیابانهای، خیابان مصیب زاده، بهاره،سه راه اندیشه،بلوار شهید جمور،به حجم 190مترمکعب

6_اجرای سیمانکاری پارک نیایش بمساحت210مترمرب

7_تخریب اسفالت فرسوده محورقلعه فرامرزلاین شمالی به طول300متروعرض10متر

8_تعمیر جداول خیابان دکتر حسابی وازادگان به طول 70 متر

موارد مرتبط