پاکسازی پسماندهای عمرانی سطح شهر ملارد

در مورخ 27/4/95 سازمان پسماند شهرداری ملارد اقدام  به پاکسازی پسماندهای عمرانی سطح شهر ملارد نمود . 

29 خرداد 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عممی شهرداری ملارد در مورخ 27/4/95 سازمان پسماند شهرداری ملارد اقدام به جمع آوری ،تسطیح و انتقال نخاله های واقع در بلوار نیایش( شهرک طالقانی )،بلوارابوعلی سینا (سه بانده مارلیک )ومحور چیتگر حدفاصل امامزاده ابراهیم وجاده خوشنام نموده است. 

موارد مرتبط