بازدید مدیرعامل سازمانپسماند ازنحوه جمع آوری گاراژهای غیر مجاز ضایعات سطح شهر

08 مرداد 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند در مورخه ۹۴/۵/۷ آقای جهانشاهی مدیرعامل سازمان به همراه سرپرست اجرائی و حقوقی  از نحوه جمع آوری گاراژهای غیر مجاز ضایعات در سطح شهر بازدید نمود.