پروژه های در دست اقدام معاونت فنی و عمرانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد پروژه های در دست اقدام معاونت فنی و عمرانی در طی روزهای آتی به شرح ذیل می باشد. از شهروندان این محلات که ما را در هرچه زیبارتر کردن شهر یاری می نمایند کمال تشکر را داریم.

جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت

1. خیابان حافظ ، کوچه شهید چمران

2. سرآسیاب غربی - خیابان کاشانی ، خیابان 10 متری بیات کوچه سیزدهم

08 مرداد 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد پروژه های در دست اقدام معاونت فنی و عمرانی در طی روزهای آتی به شرح ذیل می باشد. از شهروندان این محلات که ما را در هرچه زیبارتر کردن شهر یاری می نمایند کمال تشکر را داریم.

جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت

1. خیابان حافظ ، کوچه شهید چمران

2. سرآسیاب غربی - خیابان کاشانی ، خیابان 10 متری بیات کوچه سیزدهم