پایان نامه های دانشجویی بر روی مشکلات شهرستان ملارد متمرکز شود

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد گفت:یکی از اهداف و دستورکارهای مهم در شورای فرهنگ عمومی این منطقه به ایجاد بستر مناسب برای تمرکز پایان نامه های دانشجویی بر روی مشکلات ملارد معطوف می شود. 

20 تیر 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد حجت الاسلام سید حسین حسینی در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت پژوهش و تحقیقات در رفع  مشکلات و نارسایی های جامعه اظهار داشت:این امر خطیر در شهرستان ملاردنیز صدق پیدا می کند و در صورت تمرکز و تقویت تحقیقات و پژوهش و البته اجرای کاربردی و عملیاتی آن، بخش قابل توجهی از کاستی ها و مشکلات این منطقه در ابعاد گوناگون مرتفع خواهد شد.

امام جمعه و رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد عنوان کرد:یکی از مشکلات عمده در حوزه فرهنگی و علمی، به عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی و مناسب به موضوعات پژو هشی وتحقیقاتی باز می گردد.

وی افزود:به نظر بنده استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و دانشجویی، بخش قابل توجهی از محدودیت های اعتباراتی مرتبط با این عرصه را پوشش می دهد و تلاش می کنیم این موضوع را به عنوان دستور کاری جدی در شورای فرهنگ عمومی این شهرستان مد نظر قرار دهیم.

حسینی گفت:تمرکز پایان نامه ها و تحقیقات دانشجوییِ دانشگاه های شهرستان ملارد بر روی مشکلات و نارسایی های این منطقه راهکاری موثر محسوب می شود که می توان با تکیه بر آن در حوزه مطالعاتی وپژوهشی به دستاورد های شایسته و سازنده ای نائل شد.

وی افزود:بطور یقین با مطالعات، بررسی ها و واکاوی های علمی موثر و توام با شُور و مشورت، می توان اقدامات و گام های موثری را برای رفع کمبودهای موجود در این شهرستان عملیاتی کرد.

امام جمعه و رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد در خاتمه یادآور شد:مجموعه شورای فرهنگ عمومی ملارد تلاش می کند ظرفیت های بالقوه تمامی ادارات فعال در این شهرستان را برای توسعه فرهنگی و اجتماعی هر چه بیشتر این منطقه بسیج کند وامیدواریم با تلاش و عزم جدی دستگاه های مسئول، به نتایج درخور و شایسته ای در این خصوص دست یابیم.

موارد مرتبط