سمپاشی درختان مرکز دفن اخترآباد

 

10 مرداد 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند با توجه به اینکه محلی از اخترآباد به مکانی جهت دفن زباله در نظر گرفته شده و آلودگی هایی که برای شهروندان ایجاد می شود این سازمان اقدام به کاشت نهال در این محل نموده است. در همین راستا در جهت حفظ و نگهداری این درختان اقدام به سمپاشی نمود.