اجرای بتن مگر و غلطک زنی پیاده رو خیابان کسری

اجرای بتن مگر و غلطک زنی پیاده رو خیابان کسری  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر ملارد و  معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد اقدام به تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده رو های خیابان کسری واقع در مارلیک نمود . در همین خصوص عملیات اجرای بتن مگر و غلطک زنی پیاده رو نیز انجام گردید . به گفته مهندس سلگی معاون فنی عمرانی شهردار ملارد این عملیات در تاریخ 95/06/01 انجام شد . سلگی در ادامه افزود نظارت و پیگیری کار بر عهده این معاونت می باشد . سلگی اظهار داشت : این عملیات به منظور اجرای کفپوش گذاری خیابان کسری مارلیک می باشد . 

موارد مرتبط