جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان شهداء ملارد

جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان شهداء ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

09 شهریور 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای نظافت خیابان ها و جمع آوری نخاله ها در سطح شهر به منظور زیباسازی منظر شهری و  با همکاری واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد و   سازمان خدمات موتوری با یک دستگاه لودر و کامیون ده چرخ سازمان خدمات موتوری نخاله و خاک های اضافی حاصل از تخریب جدول های فرسوده جنب مسجد صاحب الزمان (عج) خیابان شهداء ملارد جمع آوری شده و به محل دیگری انتقال داده شد . این برنامه در تاریخ 95/06/07 انجام پذیرفت . 

موارد مرتبط