نصب سه عدد پل بتنی و فلزی در خیابان های سطح شهر

توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت : نصب سه عدد پل بتنی و فلزی در خیابان های سطح شهر . 

31 شهریور 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای برنامه های واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در خصوص تعمیر و بازسازی پل های شکسته ، جمع آوری نخاله های ساختمانی ، احداث جدول های کتابی و روسی در طول و عرض های محدود و .... این واحد اقدام به ساخت و نصب سه عدد پل بتنی و فلزی در سطح شهر  نمود . این برنامه در تاریخ 95/06/27 توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت پذیرفت . این پل ها در آدرس های ذیل نصب تا عبور مرور برای شهروندان به سهولت انجام شود . 

1- پل بتنی در خیابان مطهری شرقی ورودی مدرسه 

2- پل بتنی در سه بانده مارلیک انتهای خیابان گلسرخ شرقی 

3- پل آهنی در بلوار راغب جنب میدان بهاره کوچه گلستان 

موارد مرتبط