کسب رتبه اول شهرداری ملارد در گزارش عملكرد 6 ماهه اول 95 روابط عمومي شهرداري هاي استان تهران

رهگذر : اداره روابط عمومی شهرداری ملارد توانست در گزارش عملکرد شش ماه اول سال 95 روابط عمومی شهرداری های استان تهران رتبه نخست را کسب نماید . 

28 مهر 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد ، معاون روابط عمومي، تشريفات و امور بين الملل استانداري تهران گفت :  اداره روابط عمومی شهرداری ملارد توانست در گزارش عملکرد شش ماه اول سال 95 روابط عمومی شهرداری های استان تهران رتبه نخست را کسب نماید . 

مصطفی رهگذر در ادامه با اشاره به اينكه روابط عمومی هر نهاد و دستگاه ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ گفت:‌ نقش روابط عمومي ها در توليد و انعكاس اخبار مهم است تا آنجا كه براي تقويت اين بخش در استانداري تهران ارزيابي هايي ماهانه از عملكرد فرمانداري ها و شهرداری ها در دستور كار قرار دارد. به دنبال نتايج مثبت بررسي اقدامات ماهانه روابط عمومي فرمانداري ها، از سال گذشته عملكرد شهرداري هاي استان تهران نيز در بررسي هاي ماهانه ارسال خبرها از نظر كمي مورد توجه قرار گرفته است. عضو شوراي اطلاع رساني و ارتباطات استانداري و مشاور هيات رييسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان بررسي كيفيت و كميت اخبار ارسال شده از سوي روابط عمومي شهرداری ها را شاخص اصلي ارزيابي ماهانه برشمرد و تاكيد كرد:‌در حال حاضر گزارشي 6 ماهه از عملكرد شهرداری ها در اين بخش در سالجاري تهيه شده و براي استاندار تهران ارسال شده است.

موارد مرتبط