اصلاح دال شكسته شده ورودي خیابان سعدي از سمت بلوار رسول اكرم (ص)

 توسط واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح دال شكسته شده ورودي خیابان سعدي از سمت بلوار رسول اكرم (ص) انجام شد . 

29 مهر 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در راستای اجرای وظایف محوله و امورات جاریه خود به منظور جلوگیری از ترافیک و رفع چاله های سطح شهر اقدام به بررسی و رسیدگی و اصلاح دال های شکسته سطح شهر پرداخت و در این اقدام دال شكسته شده ورودي خیابان سعدي از سمت بلوار رسول اكرم (ص) را تعمیر و بازسازی و اصلاح نموده است . این عملیات در تاریخ 95/07/24 صورت پذیرفت . 

موارد مرتبط