جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه

جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد .  

06 آبان 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای عملیات عمرانی شهرداری ملارد در سطح شهر و بازسازی جداول فرسوده سطح شهر و عدم جمع آوری آب های سطحی در خیابان ها ، واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد اقدام به جدول گذاری به صورت کانیو در تاریخ 95/08/05 واقع در ملارد – شهرک جعفریه – فرعی های خیابان 29  نموده است.طول این جدول گذاری 400 متر در ابعاد 50*40*15 می باشد . 

موارد مرتبط