تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان یاس مارلیک

تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان یاس مارلیک توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 آبان 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد ،  تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان یاس مارلیکتوسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/08/09 انجام شد . به گفته معاون عمرانی شهردار ملارد این پروژه به جهت آماده سازی خیابان یاس مارلیک به منظور آسفالت آن می باشد . 

موارد مرتبط