لزوم نهادینه سازی فرهنگ شهروندی در پارک های شهر

 

25 مرداد 1394 0 comment

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد خراسانی شهردار ملارد در حاشیه جلسه شورای معاونین به نکاتی در خصوص نهادینه سازی فرهنگ شهروندی در اماکن متعلق به شهرداری اشاره نمود وی عنوان داشت : پارک محل آرامش و رفاه شهروندان و محیطی آزاد به دور از دغدغه های روزمره است اما همین مکان نباید در ساعات پایانی شب موجب مختل شذن آسایش گردد لذا ضروری است مجموعه سازمان پارکها و فضای سبز با اعمال قوانین مانند قطع صدای موسیقی پس از ساعت 12 شب و جلوگیری از پخش موسیقی نامناسب در فضای سبز شهری فرهنگ استفاده صحیح از اماکن عمومی را بیاموزد. این امر موجب صدور دستورالعمل قانونی مصوب شورای معاونین در جهت اعمال در کلیه پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد گردید

موارد مرتبط