عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید میدان گلها مارلیک

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید میدان گلها مارلیک توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/09/22 به اتمام رسید . 

23 آذر 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای پروژه های عمرانی در سال جاری در سطح شهر ملارد و به منظور عدم تجمیع آب های سطحی در کف خیابان ها و هدایت این آب های سطحی واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید میدان گلهای مارلیک جنب برج گلها را در تاریخ 95/09/22به اتمام رسانید. 

موارد مرتبط