مخلوط ريزي محوطه ساختمان جدید فرمانداري شهرستان ملارد

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد مخلوط ريزي محوطه ساختمان جدید فرمانداري شهرستان ملارد آغاز شد . 

30 آذر 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در خصوص پروژه ساختمان جدید فرمانداری ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد ، پس از  تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان ضلع جنوبی و شرقی ساختمان جدید فرمانداری ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد و همچنین انجام عملیات اجرای دیوار کشی همراه با سنگ اوازه دیوار پیرامونی محوطه ساختمان جدید فرمانداری ین واحد اقدام به مخلوط ريزي محوطه ساختمان جدید فرمانداري شهرستان ملارد نموده است . این عملیات در تاریخ 95/09/30 صورت پذیرفت . 

موارد مرتبط