اجرای جدول گذاری اطراف سکوی زباله شهر ملارد

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جدول گذاری اطراف سکوی زباله شهر ملارد به اتمام رسید. 

06 دی 1395 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر ملارد و با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد سکوی جدید زباله در قلعه فرامرزیه انتهای خیابان درختی در حال احداث می باشد .در همین خصوص بتن مگر کف سکو از تاریخ 95/10/04 آغاز گردید و در تاریخ 95/10/06 به اتمام رسید .  قابل ذکر می باشد جدول گذاری و اجرای فنس اطراف سکو هم با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد به اتمام رسیده است .  

موارد مرتبط