برخورد واحد کنترل و نظارت با ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد محسن نوروزی مسئول واحد کنترل و نظارت در مصاحبه با روابط عمومی عنوان داشت :

 

04 شهریور 1394 0 comment

برخورد جدی واحد کنترل و نظارت با ساخت و سازهای غیر مجاز مهمترین اولویت می باشد. و با توجه به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز تبعات جانی و مالی فراوانی به همراه دارد. واحد کنترل و نظارت به صورت اکیپ هایی شبانه روزی در تمام نقاط به صورت گشت ویژه ناظر بوده و مانع از این ساخت و سازها خواهد شد. همچنین به عملکرد این واحد در مرداد ماه به شرح ذیل اشاره نمود :

 

موارد مرتبط