پایان عملیات عمرانی در خیابان ارغوان شرقی و غربی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد پس از عملیات جدول گذاری و کف پوش خیابان عملیات آسفالت این خیابان در شب گذشته صورت پذیرفت تا این خیابان تبدیل به یکی 

04 شهریور 1394 0 comment

از مناسب ترین مسیرهای رفت و آمد در مارلیک گردد. تغیرر چشم انداز خیابان ارغوان به مدد بهسازی و ترمیم آسفالت و اجرای کف پوش نمایان گر تاثیر عملیات عمرانی بر چهره شهر می باشد امید است در آینده نزدیک شاهد تحول در کلیه معابر اصلی شهر ملارد باشیم.

 

موارد مرتبط