بازسازی و نصب مخزن روغن هیدرولیک سیم تریلر

05 شهریور 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری، توسط پرسنل تعمیرگاه مخزن روغن هیدرولیک سیم تریلر که دچار نشتی شده بود بازسازی و بر روی سیم نصب گردید. جایگاه ذخیره روغن هیدرولیک کار روان سازی جک ها و باز و بست درب عقب و جک های تلسکوپی را بعهده دارد.همچنین توسط پرسنل خدوم تعمیرگاه ترمیم شاسی زیر موتور و زیر مخزن نیز صورت پذیرفت.

موارد مرتبط