کسب رتبه دوم توسط اداره روابط عمومی در استان تهران در میزان اخبار مندرج در سایت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد از آنجا که اطلاع رسانی از اساسی ترین وظایف روابط عمومی هاست.

07 شهریور 1394 0 comment

اداره روابط بین الملل استانداری تهران طی پروسه ای اقدام به ارزیابی درج اخبار شهرداریها روی سایتهای مرتبط نموده است. در این راستا طبق نتایج ارزیابی ارسالی از استانداری تهران ، روابط عمومی شهرداری ملارد رتبه دوم درج اخبار در میان 41 شهرداری استان تهران را کسب نمود.

 

 

موارد مرتبط