عملیات اجرای سقف سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای شهر ملارد به پایان رسید.

سقف سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا پس از بتن ریزی آن در مورخ 96/08/04  به اتمام رسید . 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای تکمیل یکی از پروژه های عمرانی شهر ملارد پس از اجرای مرحله آرماتور بندی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا عملیات بتن ریزی آن در تاریخ 96/08/02 آغاز و این عملیات در مورخ 96/08/04 به اتمام رسید و اجرای آرماتور بندی ستون های بلوک d و سقف بلوک c نیز آغاز شد .

موارد مرتبط